Bod č.159a.:

RadR/1 - Poskytnutí neinvest. dotací z grant. programu Opravy,údržba a odstranění havarijních stavů sport. zařízení při TV jednotách a SK v Plzni

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Formulář - vyhlášení grantu) (*)
Příloha č.2 (Seznam žadatelů)
Příloha č.3 (Výňatek z usnesení KSM RMP)
Příloha č.4 (Dílčí důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:427 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX