Bod č.50b.:

RadM/2 - Darování zařízení plaveckého bazénu v Plzni, Kozinova ul., ve vlastnictví Sportovního klubu Radbuza Plzeň, o.s., do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam movitého majetku ke dni 31. 12. 2013)
Příloha č.2 (žádost SK Radbuza Plzeň, o.s. vč. požadavku MO-3)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP vč. vyjádření OSI k hospod. za rok 2011 a 2012)
Příloha č.4 (usn. ZMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 20. 5. 2014)
Příloha č.6 (dříve přijatá usn.RmP č. 1445 a č. 1454)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (provozní náklady + účetní hodnota majetku za r. 2013)
Příloha č.9 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa, mapa sítí)
Příloha č.10 (žádost SK Radbuza Plzeň, o.s. o finanč. příspěvek)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX