Bod č.23.:

MST1/2 - Doplnění herního prvku na dětské hřiště v ul. Na Roudné, pozemek parc. č. 12063/80 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Katastrální situace)
Příloha č.2 (Foto hřiště)
Příloha č.3 (Ilustrační obrázek herní sestavy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:464 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX