Bod č.25.:

MST1/4 - Zadání zpracování studie a dokumentace pro územní rozhodnutí "Parkovací objekt Sokolovská ul. - ATOM"

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Návrh zpracovaný SVSMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:466 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX