Bod č.26.:

MST1/5 - Zadání zpracování projektové dokumentace a následná realizace stavebních úprav v pavilonu "OS Motýl", Žlutická 2

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:467 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX