Bod č.27.:

MST1/6 - Opravy chodníků na území MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situační zákres - opravy chodníků Manětínská)
Příloha č.2 (Situační zákres - opravy chodníků Rabštejnská, Manětínská)
Příloha č.3 (Situační zákres - opravy chodníků Ledecká, K Topolu)
Příloha č.4 (Situační zákres - oprava chodníku Bzenecká)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:468 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX