Bod č.28.:

MST1/7 - Instalace fitness prvků pro seniory v okolí Centrálního parku

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Zákres možného umístění)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:469 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX