Bod č.31.:

MST1/8 - Opravy 90. MŠ, Západní 7 - sanace omítek a soklů teras a nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:472 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX