Bod č.32.:

MST1/9 - Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. o připojení odběrných elektrický zařízení - Volnočasové centrum Krašovská

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:473 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX