Bod č.33.:

TAJ1/1 - Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 pro volební období 2014 - 2018

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení počtu členů ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Stanovení počtu členů ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX