Bod č.10a.:

FO/8 - 13. rozpočtové opatření roku 2014 – zvýšení převodu podílu na daních do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (13.RO)
Důvodová zpráva (13.RO)
Příloha č.1 (13.RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (13.RO)
Příloha č.3 (13.RO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX