Bod č.34.:

ST1/7 - Úprava rozpočtového výhledu rozpočtu města v letech 2015 - 2017

(předkladatel:Mgr. Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:474 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX