Bod č.4.:

ST/2 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti RMO 3)
Příloha č.11 (rozsah výpůjčky v Cukrovarské ul.)
Příloha č.12 (umístění Meeting Pointu na nám. Republiky)
Příloha č.13 (vizualizace Meeting Pointu na náměstí Republiky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX