Bod č.16.:

TAJ/5 - Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (ostatní)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:54 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX