Bod č.22.:

TAJ/7 - Vyhodnocení činnosti uvolněných členů ZMO Plzeň 2 - Slovany za volební období 2010 - 2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Přehled majetku)
Informativní zpráva č.2 (Přehled investic)
Informativní zpráva č.3 (Činnost KV ZMO P2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX