Bod č.24.:

KT/1 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2014

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápisy, protokoly z kontrol) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX