Bod č.36.:

BYT/1 - Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Monikou Pačanovou

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Monikou Pačanovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 14.5.2014) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 604 ze dne 29.5.2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:473 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX