Bod č.37.:

BYT/2 - Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Dagmar Vicanovou a panem Jaroslavem Vicanem

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Dagmar Vicanovou a p. Jaroslavem Vicanem na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 14.5.2014) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 605 ze dne 29. 05. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:474 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX