Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, program jednání, složení slibu nového člena ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 4.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX