Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Usnesení z 31. zasedání ZMO Plzeň 1 ) - dokument je neveřejný
Příloha (Plnění usnesení z 31. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:475 rok:2014

32. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 4.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX