Bod č.7.:

ST1/4 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení č.2
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:478 rok:2014

32. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 4.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX