Bod č.4.:

MST1/1 - Rozšíření plánu staveb VIV o stavební úpravy pavilonu Žlutická 2 pro zřízení nové třídy odloučeného pracoviště 7. MŠ

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 4.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX