Bod č.2.:

ST/1 - Zánik mandátu člena Zastupitelstva MO Plzeň 3 a nástup náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX