Bod č.6.:

ST1/3 - Personální změny v Kontrolním výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:477 rok:2014

32. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 4.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX