Bod č.164.:

VZVZ/2 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2.7.2014

(předkladatel:pí. Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX