Bod č.14.:

TAJ/2 - Novela Statutu města

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh nové vyhlášky) (*)
Příloha č.2 (Revize textu)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 Statutu)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 295/2014)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 705/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX