Bod č.7.:

FO/1 - 14. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na projekt „Podpora standardizace OSPOD na MMP a ÚMO Plzeň 1 – 4“

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (14. RO)
Důvodová zpráva (14. RO)
Příloha č.1 (14. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (14. RO - RO MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX