Bod č.9.:

FO/3 - 16. rozpočtové opatření roku 2014 – zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (16. RO)
Důvodová zpráva (16. RO)
Příloha č.1 (16. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (16. RO - žádost MAJ)
Příloha č.3 (16. RO - oznámení pojišťovna)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX