Bod č.10.:

FO/4 - 17. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin. prostř. z FŽP MP do rozp. MO3 pro 16. MŠ na projekt „Zahrádka plná překvapení“

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (17. RO)
Důvodová zpráva (17. RO)
Příloha č.1 (17. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (17. RO - usn. RMP č. 758)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX