Bod č.13.:

FO/7 - 20. rozpočtové opatření roku 2014 – úprava rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (20. RO)
Důvodová zpráva (20.RO)
Příloha č.1 (20. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (20. RO - usn. ZMO č. 37)
Příloha č.3 (20. RO - usn. RMO č. 230)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX