Bod č.14.:

FO/8 - 21. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin.prost. z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotací pro PO města

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (21. RO)
Důvodová zpráva (21. RO)
Příloha č.1 (21. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (21. RO - usn. RMO č. 230)
Příloha č.3 (21. RO - usn. ZMO č. 37)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX