Bod č.39.:

BYT/4 - Úpravy seznamů budov tvořících přílohu Bytové politiky města Plzně

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh seznamů domů s označením 1A, 1B, 1C, 2, 3)
Příloha č.2 (Zápis z Komise pro nakládání s majetkem ze dne 14.5.2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 774 ze dne 19.6.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX