Bod č.19.:

KUV/1 - Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za měsíc červen 2014

(předkladatel:p. Tyšer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX