Bod č.88.:

MAJ/6 - Směna pozemků v k.ú. Bolevec mezi městem Plzeň a manželi Matějčkovými

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Záznam z jednání - žádost o směnu, souhlasy s podmínkami užívání)
Příloha č.2 (Záznam z jednání - přesun buňky soc. zařízení)
Příloha č.3 (Zaměření vodohospodářských sítí)
Příloha č.4 (Vyjádření STAV MMP ke stavbě objektu)
Příloha č.5 (Stanoviska TÚ)
Příloha č.6 (Stanovisko PMDP)
Příloha č.7 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.8 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.9 (Fotodokumentace)
Příloha č.10 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.11 (Geometrické plány)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 911 ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:531 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX