Bod č.6.:

ST/4 - Pojmenování ulice nacházející se současně na území MO Plzeň 3 a MO Plzeň 5 - Křimice

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Mapový podklad)
Příloha č.2 (Žádost vedoucího OSČ MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX