Bod č.61.:

OŠMT/1 - Schválení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška č. 5/2005, o stanovení školských obvodů

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh změnové vyhlášky)
Příloha č.2 (znění vyhlášky se změnami)
Příloha č.3 (výňatek z jednání KVV RMP ze dne 3. 6. 2014)
Příloha č.4 (zápis z jednání Právní komise RMP ze dne 27. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:499 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX