Bod č.21.:

FIN/2 - Přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu CAS pro MO Plzeň 4

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX