Bod č.67.:

KŽP/1 - Žádost 78. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Barevná zahrada dětí 78. MŠ“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:504 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX