Bod č.68.:

KŽP/2 - Žádost Odborné školy, ZŠ a MŠ, Zbůch, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zahrada pro všechny – 1. etapa“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX