Bod č.72.:

KŽP/6 - Žádosti 16. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrádka plná překvapení“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX