Bod č.22.:

FIN/3 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh smlouvy č. 13145146)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (podmínky rozhodnutí)
Příloha č.4 (Technická a finanční příloha)
Příloha č.5 (Stanovení finančních oprav)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:460 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX