Bod č.24.:

FIN/5 - Změna podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Systémové zajištění výkonu agend a podpory procesů

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 599/2012)
Příloha č.2 (Rozhodnutí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX