Bod č.25.:

FIN/6 - Změna podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 543/2012)
Příloha č.2 (Rozhodnutí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX