Bod č.40.:

BYT/5 - Prominutí poplatků z prodlení – Diviš Josef

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (1. Usnesení RMP č. 827 ze dne 14. 8. 2014)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí poplatků z prodlení a souhlas žadatele)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:477 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX