Bod č.86.:

MAJ/4 - Zrušení usnesení ZMP č. 341/2013 ve věci daru části pozemku od fyzických osob zapsaných na listu vlastnictví č. 1787, k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 660/2013)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 341/2013)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 92/2013)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 908/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:529 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX