Bod č.109.:

MAJ/27 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň; zrušení usnesení ZMP č. 140/2012 – Ferona, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI MMP)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1518/2011, 255/2012)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 89/2012, 140/2012)
Příloha č.6 (zápis z KNM ze dne 2. 8. 2012 a ze dne 3. 10. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (záborový elaborát)
Příloha č.9 (geometrické plány)
Příloha č.10 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 906/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:552 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX