Bod č.115.:

MAJ/33 - Změna usnesení ZMP č. 327/2014 ve věci směny pozemků v lokalitě U Ježíška – CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření žadatele, žádost o směnu)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 163/2010)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 29. 4. 2014) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 508 ze dne 15. 5. 2014)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 327 ze dne 12. 6. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:558 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX