Bod č.113.:

MAJ/31 - Výkup p.č. 8184/99 a části p.č. 8184/98,k.ú. Plzeň, do majetku MP a prodej p.č. 8184/57 a p.č. 8184/84,k.ú. Plzeň společ. ALFA 1963 a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti společnosti)
Příloha č.2 (vyjádření TK SLAVIA k výpůjčce)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usn. RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa, mapa sítí)
Příloha č.8 (situace cesty)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 956 ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:556 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX