Bod č.111.:

MAJ/29 - Výkup části parc.č. 883/1, k.ú. Božkov od pí Boudové a části pozemku parc.č. 883/12,k.ú. Božkov od manž. Moučkových,do majetku MP.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (požadavek vlastníka vč. požadavku nového vlastníka)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 84 ze dne 21. 2. 2013)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP ze dne 10. 6. 2014 a ze dne 18. 3. 2014)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa, mapa sítí)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 913 ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:554 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX