Bod č.112.:

MAJ/30 - Směna pozemků v k.ú. Lobzy – společnost TRIIW s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti a požadavek PROP vč. kolaudace stavby)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 4 č. 0078/13 ze dne 4. 4. 2013)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 716 ze dne 19. 6. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:555 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX